24 november 2013

Hulp helpt

Met verbazing heb ik gekeken naar de finale van Serious Request 2012. Voor het Rode Kruis is ruim 12 miljoen euro opgehaald.
Tijdens de televisie-uitzending zei Cas Hieltjes (zanger Go back to the Zoo) dat hij in de Volkskrant had gelezen dat "Hulp helpt".
Hulp helpt. Dat zette mij aan het denken:
In de meest directe zin helpt hulp, omdat het hulp is. Wanneer iets niet gaat, bijvoorbeeld een blik open maken, vraag ik hulp. Degene die mij dan helpt is de 'hulp' en die 'helpt' mij.
Daarnaast kun je ook op afstand hulp bieden. Tijdens Serious Request hebben veel Nederlanders geld aangeboden aan het Rode Kruis, zodat zij in, onder andere, Afrika (aanstaande) moeders kunnen helpen bij het tegengaan van babysterfte. De Nederlanders zijn indirect hulp voor de Afrikaanse moeders. Serious Request heeft er ook toe bijgedragen dat wij, Nederlanders, bewust worden van wat er allemaal speelt. In de wereld, maar zeker ook in Nederland.
Bewustwording op gang brengen is ook een vorm van hulp. Bewust worden van je mogelijkheden, of juist van de dingen waar je echt hulp bij nodig hebt. Bewust worden van wat er speelt, of wat de impact van iets is.
Het bewust worden in gang zetten, is wat ik probeer te doen tijdens de lezingen van ipkia. Wanneer ik bij verzorgenden ben, probeer ik hen in te laten zien, dat reuma niet alleen pijn is, maar dat het invloed heeft op een heel groot deel van iemands leven. Bij een brugklas probeer ik de leerlingen in te laten zien wat het is om iets niet te kunnen, zoals anderen het doen, of als je helemaal niet mee kunt doen. Bij docenten van een meisje met jeugdreuma hoop ik over te kunnen brengen dat iemand niet altijd even veel last van reuma hoeft te hebben. Bij patiƫnten maak ik duidelijk dat het veel meer oplevert als je kijkt naar wat je nog wel kan en niet naar waar je beperkingen liggen.
Op deze manier bied ik hulp, waarmee ik hoop te helpen.
Het is misschien wat vroeg, maar ik wens iedereen een mooi, positief 2013 waarin je ziet wat je allemaal (nog) wel kunt.

Blog van 25-12-2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten